Työnäytteitä

  • Alla on näytteitä asiakkalle tekemistämme suunnittelutöistä. Mukana on esitteitä, oppaita ja oppikirjoja.
  • Kaikkiin olemme suunnitelleet koko ulkoasun (kannen ja sisällön) sekä toteuttaneet julkaisun taiton ja infografiikan.
  • Työnäytteisiin 2 ja 3 on sisältynyt myös valokuvaus.
  • Työnäytteisiin 2, 3 ja 7 on sisältynyt myös tekstintuotanto ja painatus.
  • Pääset selaamaan julkaisuja kuvissa olevista linkeistä.

*

1. Opetushallitus, tuoteluettelo

2. Taloudellinen tiedotustoimisto, opas

3. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, esite

4. Työterveyslaitos, opas

5. Helsingin kaupunki, esite

6. Työterveyslaitos, opas

7. Raahen Seutu, esite

8. Työterveyslaitos, oppikirja

9. Opetushallitus, oppikirja